Comunicat Assemblea treballadors/es en atur de Barcelona

En el marc de la gira d’entrevistes que la “Assemblea de Treballadors/es en atur de Barcelona” ha emprès amb Ajuntament i empreses de serveis d’aigua, gas i electricitat per a sol · licitar la gratuïtat d’aquests serveis bàsics a les persones en atur amb baixos o nuls ingressos, ens hem reunit recentment amb el Sr Joaquin Peret, Director Clients de l’Empresa “Aigües de Barcelona” a la seva seu de Torre Agbar.

De la informació obtinguda en aquesta reunió l’empresa “Aigües de Barcelona” ha iniciat l’aplicació d’una exempció del pagament del deute de la factura d’aigua a les famílies o persones empadronades en 22 municipis de l’àrea metropolitana, el titular del contracte de subministrament siguin perceptors de la “Renda Mínima d’Inserció”.

Per beneficiar de l’exempció de pagament s’ha d’emplenar l’imprès de sol · licitud que es pot adquirir en les pròpies oficines de “Aigües de Barcelona” o baixar-se de la seva web, i que s’ha de lliurar juntament amb un certificat de convivència familiar. Aquesta gestió s’ha de fer trimestralment.

Aquesta exempció suposa la reducció del 50% de la factura d’aigua, ja que no afecta les diverses taxes i impostos que componen la factura.

Per la delegació de la “Assemblea de Treballadors/es en atur de Barcelona” hem proposat que aquesta exempció en la factura de l’aigua es generalitzi al conjunt de municipis de Catalunya on presta els seus serveis l’Empresa “Aigües de Barcelona” així com les empreses SOREA, UTE, amb les que té una vinculació de negoci, també hem sol · licitat que la gratuïtat del servei d’aigua s’estengui a totes les persones en atur sense ingressos o amb ingressos equivalents o inferiors a l’RMI.

Sobre aquesta última petició, el Sr Joaquin Peret d’Agbar ens ha informat del projecte de “Tarifa social” que pretenen negociar amb l’administració i entitats econòmiques i socials per generalitzar una reducció de la factura de l’aigua per a la ciutadania amb menys recursos.

Per part de la delegació de la “Assemblea de Treballadors/es en atur de Barcelona” hem anunciat el nostre interès a participar en aquesta negociació, i li hem avançat que la nostra sol · licitud de generalitzar la gratuïtat d’aquest servei bàsic entre la ciutadania amb baixos o nuls ingressos s’ha de finançar a càrrec dels beneficis de les empreses de serveis i dels impostos a les grans fortunes, etc.

Assemblea de Treballadors/es en atur de Barcelona

 Calendario de Asambleas de Parados/as de Barcelona:

Todos los jueves de 10- 12 h. C/SANT PERE MÉS BAIX, 70 (BCN) Metro: Línea I (URQUINAONA)

Contacto: Jordi Torelló: 677095248

Anuncis

Els comentaris estan tancats.