1a FIRA D’ECONOMIA SOLIDÀRIA DE CATALUNYA

1a FIRA
D’ECONOMIA SOLIDÀRIA DE CATALUNYA

27 i 28 OCTUBRE 2012
RECINTE
FABRA I COATS
BARCELONA

La FESC (Fira d’Economia Solidària de Catalunya) vol difondre l’economia solidaria de Catalunya mostrant durant dos dies un nombre significatiu i representatiu d’empreses i entitats del sector, així com els seus principals reptes. L’esperit de la Fira, doncs, és inclusiu, ja que pretén abastar la gran diversitat d’experiències existents. Per aquest motiu, s’ha prioritzat en tota la cadena de proveïment de l’esdeveniment l’ús i la contractació de béns i serveis de l’economia solidària.

L’abast de l’esdeveniment, tot i ser d’àmbit català, busca també la projecció estatal i internacional en els àmbits europeu i mediterrani, i te la voluntat de consolidar-se com una cita de referència periòdica dins el sector.

  1. Donar a conèixer l‘economia      solidària a la ciutadania inquieta i presentar-la com una opció que pot      resoldre la major part de necessitats materials de la vida des de diversos      sectors: treball, consum, estalvis, oci, educació, habitatge, etc.
  2. Aconseguir implicar més      persones en les iniciatives d’economia solidària: com a consumidores, com      a estalviadores, per emprendre algun nou projecte, col·laborant amb la      Xarxa d’Economia Solidària, etc.
  3. Augmentar la consciència de      sector per part dels mateixos actors de les iniciatives d’economia      solidària.
  4. Divulgar les alternatives      que aporta l’economia solidària a la crisi, tant immediates com per sortir      del capitalisme.
  5. Convertir la Fira en un      referent periòdic de tot el sector a Catalunya.

L’Economia Solidària la formen totes aquelles organitzacions amb activitat econòmica de producció, distribució, comercialització, consum o estalvi que es desenvolupa sota criteris democràtics, participatius, respectuosos amb el medi i socialment responsables. Es tracta d’una economia al servei de les necessitats humanes, regida per principis democràtics, de transparència i bon govern, i minimitzadora de les externalitats negatives.

http://www.firaesc.org/

 

Els comentaris estan tancats.