RETALLAR ÉS ROBAR

           RETALLAR ÉS ROBAR

                      14 DE NOVEMBRE:  la IAC CONVOCA                               VAGA GENERAL i SOCIAL

El dia 14 de Novembre milions d’assalariats i assalariades de tot Europa es mobilitzaran contra les polítiques d’austeritat econòmica que estan suposant importants retallades de drets socials i laborals.

Des de l’any 2010 els treballadors i les treballadores  catalans estem patint un seguit de retallades que es concrenten, entre altres, en creixement desmesurat de l’atur, acomiadaments a les empreses i al sector públic, precarització generalitzada  de la contractació laboral, retallades salarials, reducció de recursos i pressupostos als serveis públics, enduriment de les condicions per accedir a les pensions contributives,  privatització de serveis i empreses públiques,  increment de taxes per la utilització d’aquests serveis , copagament dels medicaments, desnonaments de cents de milers de persones, reduccions d’ajuts a la dependència —— composen un quadre de depressió social que empitjora considerablement les nostres condicions de treball i de la nostra qualitat de vida  i condemna a milions de persones a viure sota l’ombral de la pobresa.

I lo pitjor està encara per arribar, tant el govern del PP com el de CIU, obvien buscar una altra solució que no sigui  aquesta política d’austeritat i ja ens presenten uns pressupostos generals de l’estat que retallen la despesa social, ens anuncien retallades i un nou enduriment de les condicions per accedir a una pensió contributiva i retallades per accedir a les prestacions socials i més privatitzacions d’empreses i serveis públics i més acomiadaments i precarietat laboral tant al sector privat com al públic.

La IAC considera que l’única sortida que ens estan deixant a les persones aturades, assalariades, i altres sectors de la ciutadania cada cop més afectats per les seves polítiques, és passar de la indignació que ens provoca aquest continuo robatori a la oposició ferma a través de la mobilització  continuada ferma i sostinguda que freni i faci retrocedir aquestes polítiques d’austeritat que només beneficien l’acumulació de capital de la banca i altres entitats especuladores i a les grans empreses.

En aquest marc de depressió social que cada cop afecta més greument a més sectors de la societat, la IAC convoca la vaga laboral, social el dia 14 de novembre i fa una crida a participar activament en les assemblees als centres de treball, a les assemblees als barris i a participar activament en la vaga i en la manifestació el dia 14 de novembre.

LES RETALLADES ENS AFECTEN A TOT I A TOTES !

NOMÉS UNITS i UNIDES EN LA MOBILITZACIÓ ATURAREM AQUEST ROBATORI!

CATAC, USTEC·STEs, CATAC·CTS, FTC, CAU, CTA Banesto, FAA

Els comentaris estan tancats.